Sværdborgmanden

Spist af kannibaler?

I Køng Mose ved Sværdborg begyndte et par unge mænd i 1917 at skære tørv, og under arbejdet fandt de ryghvirvler og tænder fra urokser, rester fra elsdyr og vild-svin, og ikke mindst en velbevaret hjortetak-økse fra den ældste skovjægerstenalder (ca. 9.000-6.400 f.Kr), som tydede på, at der havde været mennesker på stedet.

Nationalmuseets indledte en undersøgelse, der viste en boplads, som muligvis er den største, danske Maglemoseplads – det vil sige boplads for Maglemosekulturen, der var jægersamlerfolk, og som oplevede store forandringer i klima og levevilkår, efterhånden som temperaturen steg, og indlandsisen smeltede. Maglemosefolket skiftede opholdssted efter årstid og fødemuligheder, som blandt andet var urokser, sæler, fiskeri, bær og nødder.

Nogle år efter Nationalmuseets undersøgelser startede, fortsatte den lokalt bosiddende Kammerherre Collets private arkæolog, konservator Walther, udgravningen i området og en sommerdag i 1921 stødte hans hold på noget spektakulært: Et skelet dukkede op af den mørke mosejord. Sværdborgmanden var fundet.

Hvem var han?
Sværdborgmanden var ung, måske 16-18 år, og med sine 145 cm var han en lavstammet fyr. Selv om Maglemosefolket tilhørte Homo Sapiens, så var knoglerne kraftige og korte, og man vurderede ud fra knoglestrukturen, at Sværdborgmanden havde gået med strakte knæ og altså ikke foroverbøjet som neanderthalere. Hans øjenbrynsbuer var muligvis store, og underkæben mere lodret end hos moderne mennesker.

Arkæologen Walther vurderede sammen med Nationalmuseet, at det ikke tydede på, at der var foretaget en normal begravelse, fordi Sværdborgmandens ribben lå rodet sammen, og på det tidspunkt konkluderede man, at det var sandsynligt, at han havde været offer for kannibaler.

Ifølge de efterfølgende antropologiske undersøgelser af Sværdborgmanden var der dog ikke tegn på, at han var blevet spist af mennesker. Men årsagen til, at den unge Sværdborgmand endte sine dage i mosen, er stadig et mysterium.

Kilde: Køng Mose og Svinø Nor, Axel Degn Johansson. Udgivet af Lundby sognearkiv i 2016.

Foto: H.A. Nielsen, 1921.
Sværdborgmandens venstre underkæbe.
Faktaboks

Sværdborg Mose er en del af Køng Mose, der før afvandingen var en af Sjællands største moser med et areal på 883 ha. Området er i dag opdyrket. Stisystemet Fjord-til-fjord går igennem mosen med en rundtur på 10 km.

Artiklen er fra Magasinet GØNGELANDET Forår/Sommer 2023