Lundby kirke – rød igen

En forglemmelse fra 1998 har gjort, at kirken i Gl. Lundby har stået med hvid grundkalkning helt frem til 2022. Her valgte menighedsrådet at kalke den rød, som den har været tidligere.

Hvorfor rød?
Der har været fortællinger om, at hvid kalk var det billigste og blev brugt af sparsommelighed, eller at det var en mode-dille, der dog fik læger til at advare om, at den hvide farve kunne være skadelig for øjnene.

Der er faktisk ikke et entydigt svar på de røde kirker, men en forklaring kan være, at rød kan ses på lang afstand, eller at farven skulle dække over forskelle i byggematerialet. Det er også tænkeligt, at den røde farve skulle minde om brændt tegl (munkesten).

Lundby kirke er nu rød igen.
Lundby kirke da den var hvid.

Historiens vingesus

Kulturarv og gamle overleveringer.

Den rødkalkede stenkirke i Gl. Lundby har tronet på stedet i snart 1000 år. Måske har der endda ligget en trækirke samme sted inden da. Selvom så gamle kirker ikke er et sjældent syn i Danmark, mærker man alligevel historiens vingesus, når man træder ind i det lavloftede våbenhus og videre ind i kirkerummet, hvor børn de seneste 800 år er blevet døbt i døbefonten. Hvor præsterne efter reformationen har prædiket fra prædikestolen, der blev bygget mod sydvæggen og tæt på et vindue, så det også i vintermørke var muligt at læse teksten, og hvor man kan fornemme, at bænkene er slidt glatte af århundreders sognebørns bagdele.
I 1929 blev der installeret centralvarme i kirken, og under gravearbejdet fandt man flere skeletter af afdøde, der havde fået en ærefuld begravelse inde i kirken.

Gøngehøvdingens sidste hvilested
Svend Poulsen Gønge boede i Lundby Gildehus, som ikke eksisterer mere, men som sandsynligvis lå lige overfor kirken. Gøngehøvdingen døde på et tidspunkt mellem 1679 og 1691, og man mener, at han ligger begravet under Lundby Kirke, men ingen ved hvor. En anden overlevering siger, at Gøngehøvdingen er begravet ”i en stenkiste 5 alen under jorden på kirkegården ved sydsiden af Lundby Kirkes kor”. Det er ikke lykkedes at få gravetilladelse til at undersøge stedet nærmere.

Kilde: svend-goenge.dk

Faktaboks

Lundby kirke ligger i Gl. Lundby

Artiklen er fra Magasinet GØNGELANDET Forår/Sommer 2023